Powrót do: Faktury Vat

Faktury Vat - Najważniejszy dokument handlowy


Współcześnie na rynku gospodarczym niezwykle ważnymi dokumentami handlowymi są faktury vat, które to mają za zadanie potwierdzić operacje gospodarcze, jakie to odbyły się pomiędzy kupującym a sprzedającym.

Naturalnie mamy do wyboru podstawowe rodzaje faktur, ale także istnieje wobec nich wiele innych, między innymi faktura zaliczkowa, faktura końcowa, zwana także rozliczeniową, faktura proforma, czy też korygująca. W obiegu najczęściej jednak spotkać się możemy ze zwykłymi fakturami sprzedażowymi, która to potwierdza transakcję, jaka została zawarta pomiędzy nabywcą oraz sprzedawcą.

Aby faktury były ważne muszą zawierać szereg danych, a między innymi datę wystawienia, kolejny numer, dane nabywcy oraz sprzedawcy, rodzaj towaru, czy też usługi, miarę, ilość, a także cenę oraz sposób odbioru towaru. Co więcej musi być także ujęta stawka podarku oraz faktura musi być zaopatrzona w pieczęć. Każda faktura powinna być wystawiona nie później jak do piętnastego dnia od daty odbioru, czy też doręczenia towaru.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy