Powrót do: Faktury Vat

Faktury Vat - Najważniejszy dokument handlowy


Współcześnie na rynku gospodarczym niezwykle ważnymi dokumentami handlowymi są faktury vat, które to mają za zadanie potwierdzić operacje gospodarcze, jakie to odbyły się pomiędzy kupującym a sprzedającym.

Rodzaje faktur

Naturalnie mamy do wyboru podstawowe rodzaje faktur, ale także istnieje wobec nich wiele innych, między innymi faktura zaliczkowa, faktura końcowa, zwana także rozliczeniową, faktura proforma, czy też korygująca. W obiegu najczęściej jednak spotkać się możemy ze zwykłymi fakturami sprzedażowymi, która to potwierdza transakcję, jaka została zawarta pomiędzy nabywcą oraz sprzedawcą.

Ważność faktury VAT

Aby faktury były ważne muszą zawierać szereg danych, a między innymi datę wystawienia, kolejny numer, dane nabywcy oraz sprzedawcy, rodzaj towaru, czy też usługi, miarę, ilość, a także cenę oraz sposób odbioru towaru. Co więcej musi być także ujęta stawka podarku oraz faktura musi być zaopatrzona w pieczęć. Każda faktura powinna być wystawiona nie później jak do piętnastego dnia od daty odbioru, czy też doręczenia towaru.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy