Powrót do: Schneider

Bezpieczny import towarów do pracy


Zaczynając przygodę z importem międzynarodowym warto jest wiedzieć jakie mamy prawa i obowiązki i czy coś reguluje te kwestie. Zasadniczym elementem transakcji, oprócz ceny i jakości towaru są w przypadku importu warunki transportowe. Chodzi tu głównie o określenie kto za niego płaci.

Import produktów elektrycznych z Chin

W praktyce importowej stosuje się tak zwane reguły incoterms, czyli zbiór formuł regulujących odpowiedzialność obu kontrahentów. Wyróżniamy w szczególności trzy formuły FOB, CIF, rzadziej EXW. W przypadku FOB ( Free on Bard) sprzedawca pokrywa koszty dostawy towaru do przewoźnika wraz z ewentualnymi kosztami załadunku. Dalszy transport i ryzyko leżą po stronie odbiorcy, czyli naszej.

Jak importować towar

CIF (Costs, Insurance and Freight) warunkuje, że nadawca wysyła towar i ponosi opłaty związane z transportem oraz bierze na siebie całe ryzyko za dostarczenie go do portu dostawy. Oznacza to, że kupując towar jest on jego transport jest już zabezpieczony i nie musimy martwić się kosztami. Ostatnia forma czyli EXW zapewnia, że koszty i ryzyko transportu ponosi całkowicie odbiorca. Pełne EXW obejmuje również odprawę celną importową oraz załadowanie towaru.

Osobiście polecam w celu dalszej lektury zerknąć na bezpieczny import, ponieważ tam znajduje się więcej informacji w tej tematyce.




KOMENTARZE:

Brak komentarzy