Powrót do: Handel

Gdzie kupić kotły na słomę


Na chwilę obecną najczęściej wykorzystywanymi w Polsce piecami się piece na paliwo stałe. Coraz popularniejsze stają się jednak kotły na biomasę, w tym na słomę. Rozwiązanie to jest tańsze w eksploatacji, jednak nie zawsze da się z niego skorzystać.

Czy kotły na słomę są bardziej opłacalne niż piece opalane węglem?

W Polsce niewykorzystane pozostaje około 10 mln ton słomy wytwarzanej przez przemysł rolniczy (około 1/3 całej produkcji). Kotły na słomę dają możliwość zagospodarowania tej nadwyżki. Wartość opałowa słomy zależy od tego z jakiego zboża pochodzi oraz jej wilgotności.

Piece na biomasę opalane słomą o wysokiej wilgotności wykazują niestety niższą wydajność. Emitują też więcej spalin. Dlatego uznaje się, że najbardziej optymalnym paliwem jakim powinny być opalane piece na biomasę jest słoma o wilgotności między 12 a 20% (określana jako słoma szara). 

Piece na biomasę spalając 1,5 kg takiej słomy generują ilość energii odpowiadającą spaleniu 1 kg węgla o przeciętnej jakości. Wydajność jest więc całkiem spora. Kotły na słomę powinny być opalane słomą sprasowaną w baloty lub bele. Dodatkowo słoma powinna być zbierana w czasie tzw. ściętej sieczki. Podsumowując koszty, można oszacować, że spalanie odpowiednio przygotowanej słomy w piecach na biomasę, może obniżyć koszty opalania w stosunku do palenia węglem nawet o 50%.

Kocioł na biomasę - różnicie w stosunku do kotła opalanego paliwem stałym

Kotły na biomasę są sporo większe niż kotły tradycyjne. Jak już wspomniano opalane są one belami siana, a taka bela ma sporą objętość, nie obejdzie się więc bez sporej komory spalania. Piece na biomasę są zazwyczaj sterowane automatycznie. Co ma uzasadnienie, biorąc pod uwagę tempo spalania słomy. Szacuje się, że do spalenia jednej beli potrzeba zaledwie około godziny.

Z tego powodu kotły na siano wyposaża się w zautomatyzowane zbiorniki akumulacyjne. Zbiorniki takie magazynują powstałą w procesie spalania energię, co organiczna konieczność obsługi kotła. Kotły na biomasę ładuje się więc słomą zazwyczaj maksymalnie 3 razy dziennie, w zależności od pojemności i wielkości zbiornika akumulacyjnego.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy