Powrót do: Handel

Nowoczesne systemy automatycznego przewietrzania


Każdy nowoczesny budynek niskoenergetyczny posiada system oddymiania klatek schodowych. Centralne przewietrzanie stanowi serce każdego systemu przewietrzania budynków.

Urządzenia pozwalają na rozmieszczenie pracy grupy napędów, przycisków, regulatorów temperatury, czujek wiatru/deszczu, a także integrację z systemem zewnętrznym. Systemy automatycznego przewietrzania budynków, to pełny zestaw urządzeń do odprowadzania dymu, a także ciepła z klatek schodowych.

Zapewniając w ten sposób wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi oraz odpowiednie warunki do ewakuacji, a także akcji gaśniczej i działań ratowniczych. 

Podstawowe funkcje automatycznego przewietrzania

Do podstawowych funkcji systemu automatycznego przewietrzania należy; wykrycie oraz sygnalizacja pożaru, oddymianie klatki schodowej, a także wentylacja - przewietrzania klatki schodowej.

Do najważniejszych korzyści płynących z zastosowania systemu, to zwiększenie bezpieczeństwa ludzi dzięki zwiększeniu standardów bezpieczeństwa budynków. Służy  to jako alternatywa dla systemów nadciśnieniowych zapobiegających zadymieniu klatek schodowych. Kolejną korzyścią z zastosowania systemu jest możliwość wydłużenia dojść ewakuacyjnych dla mieszkańców budynku. 

System automatycznego przewietrzania

Systemy automatycznego przewietrzania służą do oddymiania klatek schodowych dla budynków niskich oraz średniowysokich, a także dla budynków wysokich przy zastosowaniu odpowiednich warunków. Jeżeli krajowe przepisy dopuszczają możliwość zainstalowania systemów oddymiania w szybach windowych, takie systemy mogą bez problemu zostać tam zainstalowane. 

Elektryczny system oddymiania budynków

Elektryczny system oddymiania budynków składa się w głównej mierze z kilku urządzeń, które wzajemnie ze sobą współpracują. W momencie wykrycia pożaru system umożliwia automatyczne otwieranie.

Odbywa się to poprzez odebranie przez centralkę sterującą sygnału z czujki dymowej lub czujki temperaturowej. Warto zadbać o odpowiednie oddymianie budynków ze szkodliwych substancji powstałych w czasie pożaru. Oddymianie w czasie pożaru polega na wykorzystaniu grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu. Działanie systemu wspiera napęd elektryczny.

Dym tworzący się wraz z ogniem stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Wysoki ich odsetek co roku umiera w wyniku zatrucia. 
KOMENTARZE:

Brak komentarzy